Definisi Kebaikan

Istilah kebaikan merujuk kepada salah satu ciri yang paling eksklusif dan paling istimewa dari manusia, hanya dikongsi dengan beberapa spesies haiwan di mana, dalam mana-mana keadaan, ia tidak hadir seperti yang diketahui oleh manusia. Kebaikan adalah kebajikan yang membolehkan seorang individu untuk bersimpati dengan yang lain dan bertindak untuk kepentingan kedua untuk memberikannya pelbagai sensasi yang menyenangkan seperti merasa bahagia, merasa sayang, merasa aman, perasaan disertai, dll.

Disiplin seperti falsafah, sosiologi atau psikologi berminat dalam mengkaji tingkah laku manusia dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kebaikan kemudiannya muncul sebagai salah satu sifat yang paling benar dan asli dalam manusia itu, bergantung pada persekitaran atau konteks di mana individu itu tumbuh, dapat ditingkatkan atau dinetralkan. Kebaikan bermakna bertindak untuk kepentingan individu, haiwan, atau makhluk lain dengan matlamat utama untuk memberikan cinta, perlindungan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan. Kebaikan boleh diwakili dalam seribu cara walaupun ia selalu dianggap disertai dengan nilai-nilai lain seperti kemurnian jiwa, ketenangan, kesabaran, kekangan dan lain-lain.

Kebaikan adalah salah satu unsur yang paling penting dari hampir semua agama, khususnya Kekristenan. Agama ini mendasari falsafahnya bukan hanya pada cinta dan kebaikan Tuhan tetapi juga pada cinta dan kebaikan Yesus Kristus, anak tunggalnya, untuk seluruh manusia. Kebaikan Yesus adalah perkara yang membuatnya memberikan kehidupannya untuk melindungi manusia lain.

Walaupun kebaikan manusia muncul pada masa ini apabila individu wujud bersama dalam komuniti atau masyarakat, keadaan ini juga boleh menyebabkan manusia dibanjiri oleh nilai-nilai lain seperti kesendirian, persaingan yang berterusan, ketamakan, iri hati atau pengabaian dan oleh itu hilangnya kepedulian dan sifat sokongan terhadap rakan sebaya mereka.

Artikel Berkaitan