Definisi Geometri Spatial

Geometri sebagai disiplin matematik mempunyai beberapa cabang: Euclidean atau rata, non-Euclidean, projektif atau ruang, antara lain. Spatial adalah yang memberi tumpuan kepada kajian mengenai langkah-langkah dan sifat-sifat bentuk yang berbeza yang dapat dicapai dari kombinasi titik, sudut, garis dan pesawat dalam ruang. Dalam erti kata lain, geometri kajian angkasa lepas tiga angka dimensi geometri.

Geometri spatial melengkapkan geometri Euclidean yang memfokuskan pada angka pesawat

Sebaliknya, cabang matematik ini adalah asas teoretikal bidang-bidang lain, seperti trigonometri atau geometri analisis.

Geometri spatial adalah berdasarkan kepada dua konsep intuitif, ruang dan satah

Ruang adalah segala-galanya yang mengelilingi kita dan, oleh itu, adalah benua segala yang ada. Ini bermakna ruang itu adalah berterusan, homogen, tidak dapat dilihat dan tidak terhad.

Konsep pesawat boleh merujuk kepada sebarang jenis permukaan (lembaran, meja atau cermin). Untuk mewakili pesawat itu sudah cukup untuk menggambar satu rentetan.

Pesawat boleh ditentukan melalui empat cara yang mungkin:

1) untuk tiga mata yang tidak ditandatangani,

2) oleh garis dan titik di luar garisan itu,

3) dengan dua garis lurus yang bersilang dan

4) oleh dua garisan selari.

Daripada ini, kemungkinan untuk menetapkan kedudukan relatif garis dan pesawat di ruang angkasa.

Sebagai contoh, dua baris adalah selari apabila ia berada dalam satah yang sama dan tidak mempunyai titik yang sama, dua baris bersifat secant apabila ia mempunyai titik yang sama, dua baris bersamaan apabila mereka mempunyai dua titik yang sama dan bertindih, dan dua baris disilangkan. di ruang angkasa apabila mereka tidak berada di pesawat yang sama dan tidak mempunyai titik yang sama.

Kedudukan relatif apabila anda mempunyai dua pesawat di ruang angkasa

Terdapat tiga kemungkinan berbeza:

1) dua pesawat selari kerana mereka tidak mempunyai titik yang sama,

2) dua pesawat adalah seketika apabila mereka mempunyai garis yang sama dan bersilang,

3) dua pesawat adalah kebetulan jika mereka mempunyai tiga titik yang sama yang tidak berada dalam garis lurus dan, oleh itu, satu pesawat diletakkan di atas yang lain.

Di samping kedudukan garis dan pesawat, terdapat juga kedudukan relatif garis dan pesawat, yang mempunyai tiga pilihan: selari, seketika dan bertepatan.

Semua prinsip ini berdasarkan titik, garisan dan pesawat membolehkan pembinaan ruang geometri. Dalam pengertian ini, dengan unsur-unsur ini adalah mungkin untuk mengira sudut dan menetapkan sifatnya, untuk menyatakan unsur-unsur ruang algebra atau untuk membuat angka-angka geometri.

Foto: Fotolia - XtravaganT / Shotsstudio

Artikel Berkaitan