Definisi Falsafah Moral

Falsafah adalah salah satu sains paling penting yang menunjukkan kepentingan kebijaksanaan pertama sebagai cara refleksi dari sudut pandangan yang berbeza. Terdapat pelbagai cabang falsafah yang mempunyai objek mereka sendiri. Falsafah juga mencerminkan tingkah laku manusia, khususnya, dalam bertindak.

Dalam hal ini, etika atau falsafah moral menjadi cahaya yang membolehkan kita membezakan antara apa yang betul dan apa yang bukan dari sudut pandangan etika. Nilai-nilai yang tidak disepadukan dalam konteks agama tertentu tetapi dalam konteks hukum semulajadi yang mengatur apa yang mudah bagi manusia menurut martabat dan sifat mereka.

Moraliti bermula dari kebebasan

Moralitas juga mempunyai asas dalam kebebasan manusia di mana seseorang boleh melakukan tindakan yang baik tetapi juga mempunyai kebebasan untuk melakukan sikap yang tidak adil. Refleksi moral membantu manusia untuk menyadari tanggung jawab mereka sendiri dalam bertindak untuk tumbuh sebagai orang, selalu jelaskan prinsip kebenaran dan kebaikan.

Konsep yang menyatakan yang terbaik dari manusia

Falsafah sebagai refleksi moral sangat penting kerana kejujuran dalam tindakan membantu manusia untuk menyempurnakan dirinya dan untuk mencapai kehidupan yang baik seperti yang dikatakan Aristotle. Tetapi di samping itu, falsafah moral juga menunjukkan tanggungjawab bahawa manusia telah menyumbang untuk membawa harapan kepada masyarakat di mana dia tinggal sejak melalui tindakan individu pengaruh juga diberikan pada kebaikan bersama.

Cari kebaikan bersama

Dari sudut pandangan ini, falsafah moral mengejar kebaikan bersama masyarakat kerana kebaikan kumpulan juga memelihara kesejahteraan individu.

Refleksi etika ini membantu menyumbang kepada susunan masyarakat. Falsafah moral ini mengambil sebagai prinsip asasnya apa prinsip perilaku manusia. Piawaian etika ini memberi penghormatan kepada orang yang mempunyai nilai seperti peningkatan diri, kasih sayang dan menghormati yang lain, prinsip kewajiban dan mencari kebahagiaan. Prinsip moral yang penting adalah untuk mengingati bahawa akhir tidak selalu membenarkan cara.

Artikel Berkaitan