Definisi Essence

Kami menggunakan konsep intipati dalam bahasa kami terutamanya dalam dua cara. Dalam satu tangan, ia menunjuk semua sifat dan butiran yang ada sekarang dan yang menjadikan perkara itu apa dan bukan yang lain. Iaitu, ciri-ciri, syarat-syarat ini adalah asas dan penting kerana mereka adalah tepat apa yang membuat perkara itu diakui sedemikian, mereka adalah sebahagian daripada perkara itu . Sebaliknya, intipati perkataan digunakan sebagai sinonim untuk minyak wangi, walaupun intipati dicirikan oleh kepekatan parfum yang lebih besar .

Idea intipati dalam sejarah falsafah

Walaupun perkataan ini digunakan secara umum dalam bahasa sehari-hari dan sering bercakap tentang penting atau intipati sesuatu, ia adalah dalam sejarah falsafah yang paling sering dibincangkan. Para ahli falsafah Yunani telah menangani persoalan intipati perkara dan realiti secara menyeluruh. Oleh itu, Plato memahami bahawa idea sejagat adalah inti yang membolehkan kita menerangkan realiti. Aristotle merujuk kepada konsep intipati untuk menyebut sebahagian besar dari sesuatu dan menganggap bahawa aktiviti falsafah terdiri, pada dasarnya, dalam mencari intipati sebenar realiti.

Menurut Aristotle, idea intipati telah membolehkan kita untuk menentukan apa yang ada dalam realiti (apa yang wujud, dunia atau objek tertentu). Dalam erti kata lain, untuk bercakap tentang sesuatu, kita perlu tahu apa itu sesuatu dan oleh karenanya, kita harus mempunyai idea tentang intipatinya.

Dari sudut pandangan falsafah, konsep intipati adalah rumit, kerana ia adalah istilah abstrak dan definisinya bermasalah. Bagi ahli falsafah Kristian zaman pertengahan, intipati sebenar adalah Tuhan. Dengan peredaran masa idea intipati berbeza dengan yang lain, kewujudannya.

Masalah inti falsafah telah didekati dari tiga perspektif:

1) orang-orang yang berpendapat bahawa ada intipati yang sesungguhnya (contohnya, Tuhan atau bahan sesuatu),

2) orang-orang yang menganggap bahawa istilah esensi adalah tidak lebih daripada satu denominasi yang berfungsi untuk merujuk kepada sesuatu, tetapi tidak ada intipati dalam arti yang ketat dan

3) ahli falsafah yang menolak idea intipati, kerana mereka menghargai ia sebagai istilah kosong dengan kandungan empirikal dan yang tidak dapat menjelaskan apa-apa.

Hari ini, ahli falsafah tidak lagi cuba menjelaskan konsep intipati.

Situasi yang mendorong perubahan

Perlu juga diperhatikan bahawa walaupun intipati seseorang bukan sesuatu yang mudah diubah, ia dapat terjadi. Ia biasanya berlaku apabila seseorang menjalani pengubahsuaian berat di dalam hidupnya, iaitu, ketika hidupnya menderita goncangan pada tahap peribadi atau profesional, individu itu dapat melihat intinya diubah.

Umumnya ini dilihat apabila seseorang pergi dari satu masa ke yang lain: tidak memiliki kuasa untuk memiliki hampir dengan cara yang mutlak dan menyeluruh. Mungkin orang itu tidak lagi dapat diakses oleh keperluan orang lain seperti dulu dan sebaliknya lebih enggan disanggah oleh seseorang dalam satu sudut pandangan yang dia tidak benar.

Essence and perfume

Walaupun kedua-dua perkataan ini digunakan sebagai sinonim, istilah ini tidak bersamaan. Minyak wangi adalah gabungan dari wangian yang berbeza, manakala bahan adalah bahan aromatik yang terdapat dalam tumbuhan.

Oleh itu, setiap minyak wangi mempunyai komponen asas yang membentuk intipati dan satu siri bahan aromatik pelengkap yang memberikan aroma ciri kepada minyak wangi.

Artikel Berkaitan