Definisi Ahli

Kata perkataan mempunyai dua kegunaan berulang, di satu pihak, ia digunakan untuk merujuk kepada individu atau benda yang ternyata menjadi bagian yang mengintegrasikan keseluruhannya . " Skru itu adalah sebahagian daripada trike anak saya, jangan membuangnya ke dalam tong sampah . "

Perkara atau individu yang menggabungkan objek atau organisasi

Dan sebaliknya, istilah ahli merujuk kepada ahli-ahli sesuatu, persatuan, sekumpulan jenis dan kawasan, antara lain, sementara ahli-ahli ini adalah orang yang menganggap bahawa keanggotaan hak dan kewajipan tertentu .

Sebagai contoh, konsep ini digunakan sebagai sinonim bagi istilah ini dan sebaliknya. " Ahli kumpulan Metallica akan menandatangani autograf esok di kedai rekod ."

Sementara itu, perkataan integrant dikaitkan atau dikaitkan dengan kata-kata lain seperti: elemen, komponen, bahagian, bahagian, ahli, aksesori, pelengkap, tambahan, tambahan antara lain dan bertentangan dengan konsep seperti jumlah dan utama .

Perlu diingatkan bahawa amalan anggota mengintegrasikan, iaitu tindakan dan kesan menyatukan atau mengintegrasikan sesuatu, kumpulan, organisasi, antara lain, dan kemudian, apabila ahli-ahli itu diintegrasikan, mereka membentuk keseluruhan, untuk menyelesaikan keseluruhannya dengan bahagian yang hilang, atau gagal itu, seseorang atau sesuatu menjadi sebahagian daripada keseluruhannya.

Penyepaduan individu ke dalam kumpulan adalah penting untuk pembangunan dan kesejahteraan mereka.

Dalam kes individu, bahawa mereka melaksanakan tindakan integrasi, tanpa keraguan, akan membayangkan nilai penting ketika datang kepada pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam masyarakat, karena integrasi sosial ternyata menjadi proses dinamis yang terdiri dari pelbagai faktor, dari mana, individu yang berada dalam kumpulan sosial yang berbeza, sama ada untuk sebab-sebab ekonomi, agama atau politik dan oleh itu dengan kebarangkalian kesatuan yang kecil, akhirnya datang bersama mengikut objektif yang sama.

Sudah tentu, integrasi akan menjadi baik dan positif dari segi pertumbuhan selagi orang itu adalah sebahagian daripada kumpulan atau persatuan yang mempunyai cadangan dan objektif yang berorientasikan ke arah kesejahteraan komuniti mereka sebagai sebahagian daripada atau pertumbuhan peribadi.

Sangat penting bagi orang untuk mengintegrasikan dengan cara yang selaras dengan pelbagai kumpulan yang secara tradisinya mereka harus menyatukan sepanjang hidup mereka, keluarga, sekolah, rakan-rakan, kerja, dan lain-lain.

Kumpulan-kumpulan itu akan selalu terdiri daripada beberapa orang, yang, tentu saja, semua mempunyai pengalaman peribadi dan idea peribadi, sehingga mereka datang ke kumpulan sebagai individu, dan kemudian meninggalkan kepribadian itu ke samping dan berjuang untuk tujuan bersama.

Keperibadian diletakkan di dalam perkhidmatan kumpulan yang mereka anggap, adalah tentang membuat ideologi antagonistik yang serasi, mencari mata biasa atau hubungan untuk maju ke arah penyelesaian dan hasil yang sama yang memberi manfaat kepada semua orang.

Sentiasa berintegrasi sambil menghormati perbezaan individu

Secara umumnya, integrasi dikaitkan dengan kemasukan sosial, terutamanya dalam sektor masyarakat yang terdedah dan terdegradasi. Kini, selalu, kemasukan atau integrasi seseorang dalam satu kumpulan mesti dilakukan untuk menghormati perbezaan individu, tidak cuba mengubah yang lain, tetapi menerima bahawa dia berfikir secara berbeza di luar sana, dan pemikiran yang pelbagai akan memperkayakan kumpulan.

Apabila seorang individu membantah disfungsi dalam erti kata ini, kerana beberapa keadaan peribadi, dia tidak dapat menggabungkan, dia pastinya akan mengalami fakta ini, kerana, bergantung pada mengapa tidak integrasi itu, yang tinggal di luar akan membuatnya merasa diskriminasi dan juga menjejaskan perkembangannya, terutamanya apabila ia berkaitan dengan keramahtamahan.

Tingkah laku yang buruk, keperibadian yang bermasalah, penyakit mental, mungkin beberapa sebab ketidakupayaan untuk mengintegrasikan, dan walaupun terdapat kebimbangan atau niat untuk melakukannya, mungkin terdapat penolakan terhadap kumpulan yang menghalang orang yang mempunyai ciri-ciri ini dari menyatukan.

Apabila seseorang ditolak oleh sebuah kumpulan sebagai ahli walaupun niat dan keinginan orang itu, akan ada ceramah pengecualian, kumpulan itu tidak menyatukannya dan juga menyakitkan martabatnya dengan kekurangan kemasukan itu.

Malangnya ini sangat umum dalam masyarakat sepanjang masa dan pencetus untuk banyak konflik peribadi.

Artikel Berkaitan