Takrifan Keadilan Sosial

Dasar negeri yang bertujuan untuk memerangi ketaksamaan dan pengecualian sosial

Keadilan sosial terdiri daripada satu set dasar yang mempunyai misi menyelesaikan situasi di mana ketidaksamaan dan pengecualian timbul di kalangan kumpulan sosial tempat tertentu. Misi adalah melalui mereka negara hadir dengan menyampaikan perkhidmatan yang membantu orang ramai untuk mengatasi atau meninggalkan keadaan kerentanan sosial.

Setiap negara mempunyai alat statistik yang membolehkan ia mengetahui kawasan sensitif yang dipengaruhi oleh kekurangan keadilan sosial, sehingga usaha bantuan yang disebutkan di atas harus ditujukan untuk menyelesaikan masalah secara efektif.

Pada mulanya, orang-orang yang terjejas mungkin ditawarkan subsidi, tetapi kita harus menekankan bahawa ideal adalah untuk menemani dasar ini dengan yang lain yang melibatkan pembangunan pekerjaan yang juga memastikan martabat dan kebebasan individu.

Protes sebagai mekanisme perjuangan sosial

Cara yang paling meluas di dunia apabila ia membuat keadilan sosial berkesan apabila negeri tidak menjaga bagaimana ia harus menjamin dan mempromosikannya sebagai protes yang popular, biasanya tertumpu di jalan-jalan dan di ruang awam yang tidak ada tindak balas. .

Asal konsep

Konsep Keadilan Sosial adalah konsep yang muncul sekitar pertengahan abad ke-19 sebagai akibat dari kebutuhan untuk mencapai distribusi aset sosial yang adil, karena dalam masyarakat di mana keadilan sosial berlaku, hak asasi manusia yang mendiami Di dalamnya mereka akan dihormati dan kelas sosial yang paling tidak dilindungi akan mempunyai peluang pembangunan .

Keadilan sosial terdiri daripada komitmen di pihak Negeri untuk mengimbangi ketidaksamaan yang timbul di pasaran dan dalam mekanisme masyarakat lain . Pihak berkuasa yang berkaitan adalah yang mesti menjamin beberapa isu dan mewujudkan beberapa syarat supaya senario ini yang berlaku keadilan sosial adalah fakta dan bahawa, sebagai contoh, semua rakyat mempunyai kemungkinan yang sama untuk membangunkan ekonomi, iaitu, jutawan dan begitu banyak orang miskin.

Kerana jika, sebagai contoh, 30% masyarakat menerima penghasilan 400 ribu peso sebulan dan sisanya 70%, sebaliknya, dan hanya $ 1, 200 sebulan, maka, dalam hal ini, tidak akan ada keadilan sosial.

Sementara itu, arus pemikiran yang berbeza mencadangkan alternatif yang berbeza ketika menangani masalah keadilan sosial ini.

Cadangan liberalisme dan sosialisme menentang penyelesaiannya

Liberalisme berpendapat bahawa keadilan sosial akan mungkin jika peluang dijana dan inisiatif swasta dilindungi. Bagi pihak mereka, sosialisme dan kebanyakan cadangan di sebelah kiri mencadangkan campur tangan negara untuk mencapai keadilan sosial. Seperti yang dapat dilihat, kedua-dua cadangan benar-benar menentang dan bertentangan.

Singkatnya, lebih banyak cadangan kurang cadangan, kebenaran dan konkrit adalah bahawa negara-negara yang memberikan kualiti kehidupan yang sangat baik kepada warganya adalah mereka yang mempromosikan keadilan sosial dan tentu saja mencapainya, dan kita juga harus mengatakan bahwa keadilan sosial tidak menyiratkan mendapatkan lebih banyak daripada yang kaya untuk memberi kepada golongan miskin, yang mempunyai sedikit, tetapi penekanan haruslah pada pengagihan kekayaan, yang sama sekali sama untuk mengelakkan jeritan, sebagai contoh, antara dua sektor sosial. Ketidaksamaan dan ketidakadilan akan sentiasa menggalakkan keganasan dan konfrontasi sosial antara mereka yang paling tidak dan tidak mahu kehilangannya dan mereka yang paling sedikit dan ingin mencapai yang paling.

Hari Keadilan Sosial Antarabangsa

Banyak pertubuhan antarabangsa dan NGO terutamanya yang berkaitan dengan isu keadilan sosial, yang diboikot dengan cara di banyak tempat di dunia, bahkan Bangsa-Bangsa Bersatu telah memutuskan untuk menubuhkan hari keadilan sosial antarabangsa, iaitu 20 Februari, setiap tahun, tarikh di mana usaha dibuat untuk meningkatkan kesedaran global mengenai isu ini, menggalakkan tindakan yang bertujuan meningkatkan martabat manusia, pekerjaan, kesamarataan dan kesejahteraan dan pembangunan dalam setiap cara.

Artikel Berkaitan