Takrif Kawalan Sosial

Apabila bercakap tentang kawalan sosial, rujukan dibuat kepada sekumpulan peraturan dan peraturan-peraturan yang berlainan jenis yang ditubuhkan secara jelas atau secara tersirat oleh masyarakat untuk mengekalkan perintah individu dan membenarkan pembangunan taraf hidup yang teratur dan terkawal. Kawalan sosial boleh hadir dalam pelbagai cara, baik melalui amalan formal dan tidak rasmi, melalui peraturan yang diterima secara sosial dan juga melalui paksaan individu yang sama pada diri sendiri.

Kawalan sosial bertujuan untuk mengekalkan kumpulan sosial dalam perintah yang diterima secara formal supaya beberapa peraturan dasar dihormati yang menyumbang untuk menjana gaya hidup yang teratur dan tidak bercanggah. Dalam pengertian ini, peraturan-peraturan yang paling jelas dapat dilihat mengenai gagasan kawalan sosial adalah mereka yang dinyatakan melalui undang-undang, statut dan peraturan rasmi bahawa semua anggota masyarakat harus mematuhi dengan cara yang sama. Langkah-langkah ini diwujudkan dan diterima oleh seluruh masyarakat sejak ianya ditubuhkan secara jelas. Kawalan sosial yang eksplisit juga mungkin berkaitan dengan kepentingan politik dan pembatalan ungkapan politik dari pelbagai kumpulan dalam masyarakat, walaupun situasi seperti ini mungkin datang dalam rangka yang tersirat pada beberapa waktu tertentu.

Walau bagaimanapun, kawalan sosial juga dilaksanakan melalui kaedah tidak rasmi yang tidak perlu dibuat secara eksplisit dan kadang-kadang mempunyai lebih banyak daya daripada kaedah formal. Di sini kita mesti menyebutkan kawalan sosial yang dilakukan oleh agama, hierarki sosial, media dan propaganda, norma moral dan lain-lain. Semua set norma kawalan sosial yang tidak formal ini bertujuan untuk menghasilkan individu perolehan tingkah laku sosial yang diluluskan secara sukarela. Sering kali, norma-norma kawalan sosial yang tersirat ini mungkin tidak sepenuhnya beretika, terutama ketika datang ke propaganda dan kekuatan pesan iklan tertentu.

Akhirnya, kawalan sosial juga dijalankan dari individu yang sama dan di sini di mana institusi seperti keluarga dan agama mempunyai berat khusus. Norma-norma kawalan diri yang dikenakan diri ini harus dilakukan dengan kuat dengan penapisan terhadap sikap dan pemikiran tertentu dan dalam kes-kes yang melampau dapat mengakibatkan perkembangan personaliti yang menindas dan menindas diri secara berlebihan.

Artikel Berkaitan