Laporan Membaca - Definisi, Konsep dan Apa itu

Di sekolah dan persekitaran akademik negara-negara berbahasa Sepanyol konsep laporan membaca digunakan, manakala dalam konteks bahasa Sepanyol, konsep komen teks digunakan lebih banyak.

Laporan bacaan adalah laporan kritikal dan terperinci mengenai teks yang pernah dibaca oleh pelajar. Tujuan pedagogi adalah untuk mengembangkan satu siri kapasiti: organisasi maklumat, komunikasi bertulis dan penubuhan ujian. Sebaliknya, ia merupakan strategi yang menggalakkan pemikiran kritikal.

Laporan membaca membantu mengetahui pemikiran pengarang teks dan, secara selari, membolehkan mewujudkan interaksi antara pembaca dan teks.

Bagaimana melakukan latihan laporan membaca

Di tempat pertama, harus diperhatikan bahawa ia adalah ciptaan sendiri yang mesti muncul dari pantulan pelajar.

Langkah pertama untuk mengikuti adalah untuk membuat bacaan pertama teks untuk mendapatkan idea tentang temanya. Kemudian, bacaan kedua mesti dilakukan di mana maklumat yang paling penting digariskan. Dalam pengertian ini, data sekunder seperti tarikh, contoh atau petikan dari pengarang tidak boleh digariskan, kerana ia adalah aspek yang tidak penting dalam teks. Selepas menggariskan, idea-idea utama yang membentuk tulang belakang teks mesti diekstrak.

Dari idea-idea utama, sudah ada kemungkinan untuk menyediakan ringkasan dengan membina teks pendek dengan kata-kata itu sendiri dan dengan pendekatan yang koheren di mana gagasan utama berkaitan dengan satu sama lain. Akhirnya, teks dikomentari, yang merupakan penilaian peribadi topik yang dibaca. Komen itu mesti dipertimbangkan, supaya pendapat dapat dielakkan tanpa argumentasi yang bersesuaian.

Kesimpulannya, laporan bacaan harus menyertakan tajuk teks, idea utama, ringkasan dan komentar.

Beberapa pertimbangan mengenai laporan bacaan

Dalam latihan melek huruf ini, mudah untuk mengambil kira beberapa aspek teknikal:

- Tidak perlu menulis pada lembaran atau buku nota yang telah digariskan.

- Perlu jelas membezakan antara subjek teks dan ringkasannya (subjek adalah idea umum dan ringkasannya adalah sintesis).

- Dari sudut pandangan didaktik dan pedagogi, laporan membaca adalah latihan yang membolehkan guru mengetahui tahap bacaan komprehensif pelajar dan keupayaan mereka untuk mengaitkan idea-idea dan menulisnya dengan cara yang koheren.

Foto: iStock - Mattia Pelizzari / bowie15

Artikel Berkaitan