Definisi Organisasi

Perkataan organisasi merujuk kepada entiti-entiti yang dicipta oleh individu yang berkongsi kepentingan dan nilai yang sama dan yang berusaha mencapai tujuan tertentu melaluinya. Dalam sesebuah organisasi, setiap individu memenuhi fungsi khusus dan khusus yang bertujuan untuk mencapai keputusan tertentu. Diambil bersama, fungsi ini ada kaitan dengan mendekati matlamat utama organisasi dan mestilah lebih kurang dirancang dan sistematik supaya hasil yang dijangka dapat diperhatikan.

Sebuah organisasi pada dasarnya merupakan produk sosial yang terdiri daripada dua atau lebih orang. Organisasi mesti memiliki matlamat yang hendak dicapai, tetapi ia juga mesti mempunyai beberapa tugas atau aktiviti, fungsi dan resolusi yang akhirnya akan bertanggungjawab untuk mencapai matlamat tersebut. Organisasi sosial boleh menjadi konkrit atau maya; Walaupun bekas itu dapat dirasai dan dapat dikenali dalam realiti sehari-hari, banyak organisasi lain beroperasi dari ruang maya dan bukannya konkrit. Walau bagaimanapun, sesebuah organisasi sentiasa menjadi institusi kerana ia menyiratkan pesanan dan sistematisasi garis panduan, operasi dan resolusi tertentu.

Organisasi sosial boleh diklasifikasikan dalam pelbagai cara, dan populariti atau dominasi sesetengahnya berbeza dari masa ke masa. Cara tradisional mengelaskan organisasi yang dipunyai oleh masyarakat tertentu adalah mengikut aktiviti atau fungsi yang mereka lakukan: budaya (gereja), politik (jawatankuasa parti), rekreasi (kelab kejiranan), pendidikan (sekolah), dari pelbagai aktiviti ekonomi (kilang), perkhidmatan (syarikat telekomunikasi), dll. Ini juga boleh dibahagikan mengikut asal modal mereka, contohnya jika mereka awam atau swasta. Di sisi lain, organisasi juga boleh diterangkan mengikut saiznya (besar, sederhana, kecil atau mungkin berbilang organisasi apabila mereka memasukkan pelbagai jenis organisasi yang lebih kecil dalam satu institusi).

Hari ini istilah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) telah menjadi popular untuk merujuk kepada organisasi-organisasi yang tidak mempunyai sokongan langsung dari Negeri dan yang disokong dengan cara mereka sendiri atau dengan kerjasama masyarakat. Pertubuhan-pertubuhan sivil ini secara amnya bukan keuntungan dan sangat banyak, kerana mereka mungkin berdedikasi untuk menangani pelbagai isu yang berkaitan dengan seluruh masyarakat: menjaga alam sekitar, memerangi diskriminasi, penjagaan hewan, kesadaran kesihatan, dsb.

Artikel Berkaitan