Definisi Mesej

Mesej itu adalah objek utama dari sebarang jenis komunikasi yang ditubuhkan antara dua pihak, penghantar dan penerima. Walaupun pada umumnya idea mesej berkaitan dengan mesej bertulis, hari ini pelbagai mesej dan gaya komunikasi yang mungkin sudah tentu tidak terbatas dan membolehkan individu untuk mengekalkan hubungan dengan orang lain dalam pelbagai cara.

Untuk menentukan secara teknikal, mesej itu adalah satu set elemen bermaklumat yang dihantar oleh pengirim kepada orang yang akan memenuhi peranan penerima. Oleh itu, ia hanya melalui mesej bahawa fenomena komunikatif boleh dijana kerana sebaliknya orang tidak semestinya akan mewujudkan apa-apa hubungan dengan kewujudan mudah mereka. Untuk melaksanakan komunikasi dengan sewajarnya, sangat penting bahawa kedua-dua pihak mengenali dan memahami bahasa di mana mesej itu ditubuhkan. Dalam pengertian ini, bahasa boleh bukan sahaja bahasa, tetapi juga simbol, tanda atau gerak isyarat yang ditransmisikan.

Sehingga rupa penulisan, manusia dikomunikasikan melalui mesej mudah, di mana ucapan tidak diragukan lagi menduduki peranan utama. Setelah penciptaan bentuk tulisan pertama, manusia dapat mengembangkan mesej yang lebih rumit, dengan dapat tetap dalam media tertulis, membolehkan mereka disampaikan kepada khalayak yang lebih luas, serta jarak yang jauh lebih jauh. Pada masa ini, mesej bertulis telah jatuh hampir tidak digunakan berbanding dengan teknologi komunikasi lain, antaranya yang berkaitan dengan pengkomputeran telah menjadi terkenal.

Di sisi lain, kita juga boleh menambah bahawa gerak isyarat, simbol dan juga mesej tubuh selalu digunakan oleh manusia (dan oleh haiwan lain) untuk berkomunikasi. Gerak isyarat seperti pelukan, ciuman, gerak isyarat muka, pergerakan ganas dan lain-lain berkhidmat sebagai mesej yang sangat jelas tentang apa yang seseorang mahu berkomunikasi sesuatu yang difikirkan atau dirasakan.

Artikel Berkaitan