Definisi Kuasa Warga

Konsep kuasa rakyat adalah konsep yang diambil dari politik, relatif semasa, yang merujuk kepada konsep bahawa semua warganegara yang menjadi sebahagian negara harus melihat hak-hak mereka dipenuhi. Konsep ini biasanya digunakan berhubung dengan hak politik yang seharusnya membenarkan rakyat bukan sahaja memilih wakil mereka, tetapi juga untuk mengawalnya dan menjalankan proses yang berbeza untuk mendakwa dan memecat mereka jika perlu. Konsep kuasa rakyat bertentangan dengan ide yang sangat tradisional bahawa ahli politik datang ke pejabat mewakili sektor penduduk dan kemudian membuat keinginan mereka berkuasa, walaupun mereka mengkhianati janji-janji yang mereka buat pada masa kampanye. Memandangkan ini berlaku di kebanyakan negara, ia adalah tanggapan kuasa rakyat yang menetapkan bahawa ia adalah orang yang boleh melaksanakan hak untuk mengawal dan mengubah pemerintah jika mereka menganggapnya perlu.

Demokrasi tidak langsung adalah sistem pemerintahan yang sangat muda berbanding dengan yang lain kerana ia tidak lebih dari dua ratus tahun di masyarakat barat dan bahkan kurang di sesetengah masyarakat timur. Demokrasi tidak langsung didasarkan pada idea bahawa rakyat memilih wakil mereka, yang mesti mentadbir dengan pilihan mereka yang melaksanakan projek, model dan program yang dijanjikan. Ini menjadikan perhubungan tidak langsung kerana rakyat tidak memerintah kecuali melalui wakil mereka.

Idea kuasa rakyat timbul pada masa yang sama bahawa demokrasi timbul dan difahami sebagai prerogatif yang rakyat harus memilih seseorang tetapi juga untuk menghapuskan mereka dari kuasa. Oleh itu, orang-orang yang menyerahkan kuasa mereka kepada satu atau lebih wakil dan oleh itu juga diberi kuasa untuk mengambilnya daripada mereka jika orang itu tidak memenuhi apa yang dijanjikan atau menggunakan fungsi awam untuk kepentingannya sendiri. Terdapat pelbagai langkah dan tindakan yang termasuk dalam pengertian kuasa rakyat dan apa yang diminta untuk mengundurkan diri bukan sahaja masa undi atau hak pilih tetapi untuk memahami bahawa kuasa rakyat terletak dengan orang-orang secara kekal.

Artikel Berkaitan