Apa itu Ethos

Dalam bahasa Yunani Kuno, perkataan ini pada asalnya digunakan untuk menunjukkan tempat tempat tinggal seseorang. Makna ini berubah ketika Aristotle menegaskan bahawa etos adalah yang hidup dalam satu, yaitu cara hidupnya atau wataknya. Dengan cara ini, ia difahami sebagai sifat kedua, berbeza dari segi biologi.

Menurut Aristotle, cara setiap individu adalah sesuatu yang diperoleh dan boleh dibentuk

Kami membina watak kita dari tabiat kita, iaitu, tindakan yang kita ulangi secara teratur. Bagi Aristotle, kecemerlangan moral diperoleh daripada tabiat. Dalam erti kata lain, kita mendekati keadilan yang ideal jika kita melakukan tindakan yang benar dan mendekati kebaikan kemurahan hati melalui perbuatan yang murah hati.

Etos seseorang, cara beliau menjadi, akan dibentuk oleh satu set tabiat. Kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap baik atau berfaedah kita menyebut kebajikan dan yang berbahaya kita mengklasifikasikan sebagai maksiat. Secara logik, aspirasi seseorang harus mencapai kebaikan dan mengelakkan nafsu. Untuk mencapai tujuan ini, Aristotle mencadangkan penguatan watak, etos.

Pintu untuk lebih memahami perbezaan antara etika dan moral

Bagi ahli falsafah Yunani, terutama Aristotle, etos adalah berkaitan langsung dengan cara kita.

Sebaliknya, dalam budaya Rom, gagasan moral berasal daripada moralalis, yang bermaksud kebiasaan. Dengan cara ini, etos adalah watak dan moral kita adalah satu set peraturan bersama yang mengawal kelakuan kita. Bermula dari gagasan etos, asas idea tentang etika ditubuhkan, iaitu, refleksi dalam cara hidup kita.

Walaupun moralitas mempunyai dimensi normatif dan berdasarkan kepada satu set peraturan konkrit, etika adalah penilaian atau refleksi mengenai isu-isu moral.

Etos, phatos dan logo

Dalam budaya Yunani etos individu boleh dipalsukan dengan disiplin, kerana kita tidak dilahirkan dengan etos tetapi kita membentuknya dengan tabiat kita. Sebaliknya, idea phatos merujuk kepada semangat dan emosi. Untuk sebahagiannya, istilah logos merujuk kepada idea sebab dan bahasa.

Bagi Aristotle, komunikasi melibatkan tiga elemen. Oleh itu, kita menyampaikan idea-idea dengan cara kita, manakala dari simpos individu kita mengungkapkan emosi, dan semua ini diartikulasikan oleh sebab dan bahasa.

Begitu juga, dalam karya seni kita dapat mencari etos, simpos dan logo, iaitu keperibadian, emosi dan bahasa.

Foto: Fotolia - Savvapanf

Artikel Berkaitan